Bli inte lurad!

Viktigt att veta är att ”raskatt” innebär att katten är stambokförd (=registrerad i exempelvis SVERAKs stambok) och att själva katten har en stamtavla.

En katt utan stamtavla är alltså en huskatt – oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har! Det förekommer tyvärr alldeles för ofta att katter säljs som om de vore raskatter – fast de egentligen är huskatter! Inget fel i sig att köpa en huskatt – även om SVERAK principiellt är emot huskattavel! – men du ska vara medveten att det är en huskatt och inte en raskatt!

 • Om uppfödaren visar upp kopior på kattmammans och kattpappans stamtavlor och säger att det är kvitto på att katten är en raskatt – och att stamtavla inte behövs
  – då är det fel!

  Kattungen är en huskatt om inte uppfödaren registrerar (hela) kullen.
 • Om uppfödaren säger att du kan få stamtavla om du bara kontaktar SVERAK
  – då är det fel!

  Vi utfärdar inte stamtavlor till annan än uppfödaren (som sedan får lämna över stamtavlan till ny ägare).
 • Om uppfödaren säger att kattungen är en raskatt eftersom mamman är (till exempel) en norsk skogkatt och pappan är en ragdoll och båda har stamtavlor
  – då är det fel!
  Detta innebär en blandrasparning som inte är tillåten och stamtavlor för katten kommer inte att utfärdas. Kattungen är en huskatt.

Läs gärna mer på Sveraks hemsida, klicka i länken